Οργάνωση

RAF (ΡΑΦ)

Τύπος

Αρχηγός

Ευάγγελος Βουτσαδόπουλος, Κωνσταντίνος Μπουλούμπασης, Ελευθέριος Φραγκούλης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

8-1971

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος ΕΟΠΔ RAF Ελευθερίου Φραγκούλη.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα