Οργάνωση

Ψηλορείτης Ρεθύμνου

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Αυτοτελείς Αρχηγοί: Ιωάννης Δραμουντάνης ή Στεφανογιάννης (Ιούνιος 1941 μέχρι Φεβρουάριος 1944), Μιχαήλ Ξυλούρης ή Χριστομιχάλης (Φεβρουάριος 1944 μέχρι 28-5-1945) Υπαρχηγός: Μιχαήλ Ξυλούρης

Μέλη

Οπλαρχηγός (α΄κατηγορίας): Γεώργιος Δραμουντάνης, οπλαρχγός (β΄) Νικόλαος Σταυρακάκης, οπλαρχηγός (γ΄) Χριστόδουλος Σμπώκος

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Ιούνος 1941 μέχρι 28-5-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 10-3-1950)

1-6-1941 μέχρι 28-5-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 638/5-10-1971)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

1/23-2-1950 27/1971, 1/1972,18/1972

ΒΔ / ΠΔ

10-3-1950 (ΦΕΚ 83/Α΄/18-03-1950), 19-4-1950 (ΦΕΚ 102/Α΄/ 20-04-1950)

638/5-10-1971 (ΦΕΚ 204/Α΄/20-10-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 88 ΕΑΟ ΕΟΕ Πετρακογιώργη, 89 ΕΑΟ Ψηλορείτης Ρεθύμνου Δραμουντάνη Ξυλούρη.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 58 ΕΑΟ Ψηλορείτη Ρεθύμνου, 59 ΕΑΟ Ηρακλείου Αντ. Γρηγοράκη (Σατανά).

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ψηλορείτης Ρεθύμνου

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη