Οργάνωση

Ψηλορείτης Ηρακλείου

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Γεώργιος Πετράκης ή Πετρακογιώργης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

6-6-1941 μέχρι 28-5-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

32/1971

ΒΔ / ΠΔ

102/7-2-1972 (ΦΕΚ 28/Α΄/19-02-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 88 ΕΑΟ ΕΟΕ Πετρακογιώργη, 89 ΕΑΟ Ψηλορείτης Ρεθύμνου Δραμουντάνη Ξυλούρη.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ψηλορείτης Ηρακλείου

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη