Οργάνωση

Πρόμαχοι

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Μηνάς Λαμπρινίδης, Κίμων Μαντέλλος, Κωνσταντίνος Μαλούχος, Δημήτριος Σούτσος

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-1-1942 μέχρι 30-10-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

ΠΔ 159/1974

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 42 ΕΟΕ Πρόμαχοι.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα