Οργάνωση

Πετροπούλου (Εθνικό Αντικομμουνιστικό Απόσπασμα Μεσσηνίας Πετρόπουλου)

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Μέλη

Αυτοτελής Οπλαρχηγός (α΄κατηγορίας): Χρήστος Πετρόπουλος

Περίοδος δράσης

Εμφύλιος

8-2-1946 μέχρι 21-5-1948

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

49/1971

ΒΔ / ΠΔ

485/10-6-1972 (ΦΕΚ 143/Α΄/11-08-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

ΕΕ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 65 ΕΑΟ Ανωγείων Λακωνίας, 66 ΕΑΟ Μυστρά, 67 ΕΑΟ Ομάς Αντιστάσεως Λεωνιδίου, 68 ΕΑΟ Εθνικό Αντικομμουνιστικό Απόσπασμα Μεσσηνίας, 69 ΕΑΟ Απόσπασμα Τσέκερη, 70 Σ. Αραπαντώνη.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Μεσσηνία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος