Οργάνωση

Πάρνωνος (β)

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Μέλη

Αυτοτελής οπλαρχηγός (α΄κατηγορίας): Δημήτρης Μπραντίτσας

Περίοδος δράσης

Εμφύλιος

15-5-1946 μέχρι 13-3-1947

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

3/1978

ΒΔ / ΠΔ

απόφαση ΥΕΘΑ 4.483/14/532129/23-10-1978-954/14-11-1978 (Τ. Β΄)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πίναξ αναγνωρισθεισών οργανώσεων Εθνικής Αντιστάσεως βάσει ΝΔ 179/1969, ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ, Ιούνιος 1980.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Πάρνωνας

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος