Οργάνωση

ΠΑΟ (Πανελλήνιος Απελευθερωτική Οργάνωσις)

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Γεώργιος Παπαγεωργίου αντιστράτηγος ε.α. (1-1943 μέχρι 15-10-1944)

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Γεώργιος Παπαγεωργίου αντιστράτηγος ε.α., Αντώνιος Οικονόμου (1-8-1941 μέχρι 31-12-1942, 16-10-1944 μέχρι 12-3-1945), Δημήτριος Σαρρής (1-8-1941 μέχρι 15-2-1943)

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-8-1941 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

12/70

ΒΔ / ΠΔ

213/12-3-1971 (ΦΕΚ 62/Α΄/29-03-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 52 ΠΑΟ/ΥΒΕ Αριστοτέλης.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κεντρική και Δυτική Μακεδονία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία