Οργάνωση

ΟΒΑ (Οργάνωσις Βασιλοφρόνων Αγωνιστών)

Τύπος

Αρχηγός

Νικόλαος Αντωνακέας

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Οκτώβριος 1941 μέχρι 1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

ΕΕ (Εθνικοκοινωνική Επανάστασις)

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΟΒΑ (Οργάνωσις Βασιλοφρόνων Αγωνιστών).

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αττική

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα