Οργάνωση

Οργάνωσις Θουρίας Μεσσηνίας

Τύπος

Αρχηγός

Παναγιώτης Γεωργανάς

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

27-1-1945 μέχρι Αύγουστος 1949

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

44/1971

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Γεωργανάς.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Μεσσηνία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος