Οργάνωση

Οργάνωσις τέως Δήμου Τευθώνης και Λαγίας Λακωνίας

Τύπος

Αρχηγός

Θωμάς Οικονομάκος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

7-3-1945 μέχρι 1-7-1949

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Οικονομάκος.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Λακωνία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος