Οργάνωση

Οργάνωσις Παραμεθορίων Κοινοτήτων Νομού Καστοριάς

Τύπος

Αρχηγός

Χαράλαμπος Αλεξιάδης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1942-1943

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

13/13-12-1976

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Οργάνωσις Παραμεθορίων Κοινοτήτων Νομού Καστοριάς.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Καστοριά

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία