Οργάνωση

Οργάνωσις Νικολέικων

Τύπος

Αρχηγός

Γεώργιος Μανιάτης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

14/3-5-1973

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΕΑΟ Νικολέϊκων.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αχαΐα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος