Οργάνωση

Οργάνωσις Ναυτικού

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Αγγ. Μπακόπουλος πλοίαρχος ΒΝ (Δεκέμβρης 1942 μέχρι την απελευθέρωση)

Μέλη

Εκτελεστική Επιτροπή: πλοίαρχοι ΒΝ Αγγ. Μπακόπουλος, Κ. Πεζόπουλος, Δ. Τσάφος, αντιπλοίαρχος Α. Παπαβασιλείου, πλωτάρχης Γ. Πετρίτης, υποπλοίαρχοι Ν. Βουρέκας, Ν. Ζορμπάς και Α. Αντωνόπουλος υποπλοίαρχος λιμενικού (Νοέμβριος 1941 μέχρι Δεκέμβριος 1942)

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Νοέμβριος 1941 μέχρι την απελευθέρωση

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή