Οργάνωση

Οργάνωσις Μεσσηνίας

Τύπος

Αρχηγός

Ηλίας Πανταζόπουλος εφ. ανθυπολοχαγός

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

10-8-1942 μέχρι 31-10-1942 (ως ΕΑΟ)

5-12-1942 μέχρι 15-8-1943 (ως ΕΟΕ)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

48/1971

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Πανταζόπουλος.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κουτίφαρης Μεσσηνίας

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος