Οργάνωση

Οργάνωσις Καλλιθέας Νιγρίτης Σερρών

Τύπος

Αρχηγός

Αναστάσιος Παπαδημητρίου

Μέλη

Ομαδάρχες: Οδυσσέας Παπαδημητρίου, Εμμανουήλ Αθανασόπουλος, Ιπποκράτης Παπαδόπουλος, Αναστάσιος Τσιμπασλής

Περίοδος δράσης

Εμφύλιος

1946 μέχρι 1949

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

24/1971

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Παπαδημητρίου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Σέρρες

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία