Οργάνωση

Οργάνωσις Εθνικής Αντιστάσεως Χιτών Ευβοίας

Τύπος

Αρχηγός

Χρήστος Λέρτας

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

15-4-1945 μέχρι 2-6-1947

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

6/21-3-1974

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος ΕΔΕΣ Ευβοίας και Χίτες Ευβαίας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Εύβοια

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα