Οργάνωση

Οργάνωσις Εσωτερικής Αντιστάσεως Επαρχίας Αγίου Βασιλείου

Τύπος

Αρχηγός

Χαρίλαος Κανδυλάκης αντισυνταγματάρχης πεζικού

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή