Οργάνωση

Οργάνωσις Έλους Λακωνίας

Τύπος

Αρχηγός

Γεώργιος Τζανετάκος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

15-3-1945 μέχρι 3-12-1946

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

16-8-1972

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Οργάνωσις Έλους Λακωνίας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Λακωνία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος