Οργάνωση

Οργάνωσις Δολιοφθοράς (Αναγνωστόπουλος)

Τύπος

Αρχηγός

Ιωάννης Αναγνωστόπουλος (εκτελεσμένος)

Μέλη

Αλέξανδρος Μπάρδας

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος δικαιολογητικών εκπροθέσμων οργανώσεων.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα