Οργάνωση

Οργάνωσις Αμυκλών Λακωνίας

Τύπος

Αρχηγός

Ιωάννης Καργάκος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Μετεμβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

Σεπτέμβριος 1943 μέχρι 1949

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

7/1971

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Καργάκος.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Λακωνία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος