Οργάνωση

Οργάνωση Εθνικής Αντίστασης Αντιπάρου

Τύπος

ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Γεώργιος Ζαμπέτας αντισυνταγματάρχης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 1941 μέχρι 1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Εκθέσεις μη αναγνωρισθέντων οργανώσεων.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αντίπαρος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Νησιά Αιγαίου