Οργάνωση

Οργάνωση Διαφυγής Στρατιωτικών Και Κατασκοπείας Αρχιμανδρίτη Γεωργιάδη

Τύπος

Αρχηγός

αρχιμανδρίτης Αλέξανδρος Χαραλάμπους Γεωργιάδης ή "Παπαλέξανδρος" έφεδρος στρατιωτικός ιερέας, λοχαγός του Συντάγματος της Βασ. Χωροφυλακής Μακρυγιάννη Αθηνών

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

28-6-1941 μέχρι την απελευθέρωση

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Εκθέσεις μη αναγνωρισθέντων οργανώσεων.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Δωδεκάνησα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Νησιά Αιγαίου