Οργάνωση

Οργάνωση διαφυγής στρατιωτικών και κατασκοπείας "Παπαλέξανδρου"

Τύπος

ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Αρχιμανδρίτης Αλέξανδρος Χαραλάμπους ή «Παπαλέξανδρος» έφεδρος στρατιωτικός ιερέας, λοχαγός του Συντάγματος της Βασιλικής Χωροφυλακής Μακρυγιάννη Αθηνών

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

28-6-1941 μέχρι την απελευθέρωση

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή