Οργάνωση

Ορεινής Περιοχής Δυτικού Αποκορώνου και Δυτικού Ρεθύμνου

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Πέτρος Παπαδοπετράκης ή Πέτρακας

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

15-8-1941 μέχρι 28-5-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

21/18-8-1952 8/1972

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 9ης Οκτωβρίου 1952 (ΦΕΚ 316/Α΄/5-11-1952)

ΒΔ 485/10-6-1972 (ΦΕΚ 143/Α΄/11-8-1972 και ΦΕΚ 601/Β΄/24-5-1973)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΕΤΡΑΚΑ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πίναξ αναγνωρισθεισών οργανώσεων Εθνικής Αντιστάσεως βάσει ΝΔ 179/1969, ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ, Ιούνιος 1980.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά πρωτότυπα από 17 έως 30.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 46 ΕΑΟ-ΕΟΕ Πέτρακα.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 94 ΕΑΟ-ΕΟΕ Ανατ. Αποκορώνου, Δυτ. Ρεθύμνου, Π. Πέτρακα.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Δυτικός Αποκόρωνας και Δυτικό Ρέθυμνο

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη