Οργάνωση

Όμηρος

Τύπος

ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Αυτοτελείς Αρχηγοί: Επαμεινώνδας Τσέλλος (1-9-1941 μέχρι 17-9-1942), Στυλιανός Κιτριλάκης αντιστράτηγος (18-9-1942 μέχρι 12-3-1945)

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-9-1941 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

1/25-6-1949 1/23-2-1950 43/1970

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 10ης Μαρτίου 1950 (ΦΕΚ 83/Α΄/18-03-1950)

213/12-3-1971

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά Πρωτότυπα από 1 έως 16.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 27 ΕΟΠΔ-ΟΜΗΡΟΣ.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα