Οργάνωση

Ομάς Κρώμνης Γιαννιτσών

Τύπος

Αρχηγός

Τραϊανός Κάρτζιος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Εμφύλιος

Μετεμφυλιακή περίοδος

1947-1952

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

25/16-8-1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Κάρτζιου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Γιαννιτσά

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία