Οργάνωση

Ομάς Δολιοφθορών και Πληροφοριών (Ασημακόπουλος)

Τύπος

Αρχηγός

Παναγιώτης Ασημακόπουλος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1942-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

11/4-7-1973

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος Ομάς Δολιοφθορών και Πληροφοριών Ασημακόπουλου Παναγιώτη.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα, Πειραιάς

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα