Οργάνωση

Ομάς Δολιοφθοράς και Κατασκοπείας Τσαγκαράκη

Τύπος

Αρχηγός

Εμμανουήλ Τσαγκαράκης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Εκθέσεις μη αναγνωρισθένων οργανώσεων, Φάκελος 1 Ομάδος Δολιοφθοράς και Κατασκοπείας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Σητεία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη