Οργάνωση

Ομάδα Κατασκοπείας Ταγματάρχη Διαβιβάσεων Κορωναίου

Τύπος

Αρχηγός

Δημήτρης Κορωναίος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Απρίλης 1943 μέχρι την απελευθέρωση

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Εκθέσεις μη αναγνωρισθέντων οργανώσεων.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Θεσσαλονίκη

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία