Οργάνωση

Ομάδα Δολιοφθοράς Και Κατασκοπείας Κουντουριώτη

Τύπος

Αρχηγός

Θεόδωρος Παύλος Κουντουριώτης πλοίαρχος ΒΝ

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή