Οργάνωση

ΟΕΕ (Οργάνωσις Ελευθέρων Ελλήνων)

Τύπος

Αρχηγός

Νικόλαος Σαλίγγαρος

Μέλη

Διοικούσα επιτροπή: Μητροπολίτης Ιωακείμ, Χαρ. Καλαμποκίδης, Νικ. Σαλίγγαρος, Βασ. Μιχοπούλου, Πασιθέα Σαλιγγάρου

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

29/1952 25/16-8-1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά Πρωτότυπα Από 17 Έως 30.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος Εθνικό Κομιτάτο.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλλων Δικαιολογητικών Απορριφθεισών και Αναγνωρισθεισών Οργανώσεων (ΝΔ 179/1969).
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος ΟΕΕ Σαλίγγαρος.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα