Οργάνωση

Νομού Ρεθύμνης

Τύπος

ΟΠΔ/ΕΟΠ/ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Γεώργιος Χαλκιαδάκης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

28-5-1943 μέχρι 28-5-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 485/1972)

1-11-1941 μέχρι 28-5-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 485/1972)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

21/18-8-1952 1/19-1-1972

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 9ης Οκτωβρίου 1952 (ΦΕΚ 316/Α΄/5-11-1952)

ΒΔ 485/1972

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά πρωτότυπα από 17 έως 30.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 86 ΕΑΟ ΕΟΕ Σελίνου, Φ. 87 ΕΑΟ ΕΟΕ Ν. Ρεθύμνης Χρ. Τζιφάκη.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 96 ΕΟΠΔ Ρεθύμνης Γ. Χαλκιαδάκη.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ρέθυμνο

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη