Οργάνωση

Νομού Χανίων

Τύπος

ΟΠΔ/ΕΟΠ/ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Μάρκος Σπανουδάκης λοχαγός

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-9-1941 μέχρι 28-5-1945.

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

21/18-8-1952 21/1972

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 9ης Οκτωβρίου 1952 (ΦΕΚ 316/Α΄/5-11-1952)

ΒΔ 657/1972

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 52 ΕΟΠΔ-Χανίων, ΕΑΟ-Πατεράκης.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 95 ΕΟΠΔ Χανίων - Σπανουδάκης.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Χανιά

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη