Οργάνωση

Νεαπόλεως Λασιθίου

Τύπος

ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Κωνσταντίνος Λαμπούνης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-5-1942 μέχρι 31-10-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

33/1971

ΒΔ / ΠΔ

102/7-2-1972 (ΦΕΚ 28/Α΄/19-02-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 43 ΕΟΠΔ Βαφέ Αποκορώνου, ΕΟΠΔ Νεαπόλεως Λασιθίου, ΑΕΑΚ, ΕΟΠΔ Ιεράπετρας, ΕΟΕ Σητείας.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 74 ΤΕΔ, 75 ΕΑΟ ΕΟΕ Αν. Κρήτης Πλεύρη, 76 ΕΑΟ ΕΟΕ Δυτ. Περιοχής Σφακίων, 77 ΕΑΟ ΕΟΕ Δυτ. Περιοχής Σφακίων, 79 ΕΑΟ ΕΟΕ Διλοχία Κεραμείων, Φάκελος 102 ΕΟΕ ΕΔΕΣ Ζακύνθου, 103 ΕΑΟ ΕΟΕ ΕΔΕΣ Κεφαλληνίας, 104 ΕΟΠΔ Νεαπόλεως ΕΟΠΔ Μεραμβέλου Λασιθίου (Λαμπούνης), 105 ΕΑΟ ΕΟΕ ΕΟΠΔ Νάξου.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 93 ΕΟΠΔ Ιεράπετρας Γ. Χανιωτάκης.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Νεάπολη Λασιθίου

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη