Οργάνωση

Νάξου

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Γεώργιος Δέτσης συνταγματάρχης πεζικού

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-11-1941 μέχρι 20-10-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

22/1970

ΒΔ / ΠΔ

42/29-12-1970 (ΦΕΚ 25/Α΄/3-2-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 102 ΕΟΕ ΕΔΕΣ Ζακύνθου, 103 ΕΑΟ ΕΟΕ ΕΔΕΣ Κεφαλληνίας, 104 ΕΟΠΔ Νεαπόλεως ΕΟΠΔ Μεραμβέλου Λασιθίου (Λαμπούνης), 105 ΕΑΟ ΕΟΕ ΕΟΠΔ Νάξου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Νάξος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Νησιά Αιγαίου