Οργάνωση

Μυστρά (Λακωνίας Δημητρακάκη)

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Μέλη

Οπλαρχηγός (α΄κατηγορίας): Δημήτριος Δημητρακάκης

Περίοδος δράσης

Εμφύλιος

1-5-1947 μέχρι 30-8-1948

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

16/1971

ΒΔ / ΠΔ

549/6-8-1971 (ΦΕΚ 161/Α΄/19-08-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 65 ΕΑΟ Ανωγείων Λακωνίας, 66 ΕΑΟ Μυστρά, 67 ΕΑΟ Ομάς Αντιστάσεως Λεωνιδίου, 68 ΕΑΟ Εθνικό Αντικομμουνιστικό Απόσπασμα Μεσσηνίας, 69 ΕΑΟ Απόσπασμα Τσέκερη, 70 Σ. Αραπαντώνη.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 41 ΕΣ Αρκαδίας, Κεντρικής Μεσσηνίας, ΕΣ Λακωνίας, ΕΑΟ Μυστρά, ΕΑΟ Πετροπούλου, ΤΕΛ Πατρών, ΕΑΟ Κέντρου Μεσσηνίας, ΕΑΟ Μηλιτσοπούλου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Μυστράς

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος