Οργάνωση

Μίδας 614

Τύπος

ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Ιωάννης Τσιγάντες (2-8-1942 μέχρι 14-1-1943 οπότε και εκτελέστηκε) Σπυρίδων Κώτσης (10-7-1943 μέχρι 30-12-1943) Νικόλαος Δημοτάκης (αναγνωρίστηκε ως αρχηγός της οργάνωσης Πλούτων-Μίδας 614)

Μέλη

Νικόλαος Δημοτάκης συνταγματάρχης πεζικού ε.α., Μιλτιάδης Κανάρης πλοίαρχος ε.α., Κωνσταντίνος Σαραντάκος αντισυνταγματάρχης Χαρτ. Υπηρεσίας, Άγγελος Έβερτ αρχηγός Αστυνομίας Πόλεων,Σπυρίδωνας Κώτσης αστυνόμος Β΄(για την περίοδο μετά το θάνατο του Τσιγάντε 15-1-1943 μέχρι 9-7-1943)

Περίοδος δράσης

Κατοχή

2-8-1942 μέχρι 30-12-1943

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

1/29-2-1950 4/28-1-1952 58/19-1-1953

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 10ης Μαρτίου 1950 (ΦΕΚ 83/Α΄/1950)

ΒΔ 30ης Σεπτεμβρίου 1952 (ΦΕΚ 316/Α΄/1952)

ΒΔ 13ης Φεβρουαρίου 1953 (ΦΕΚ 40/Α΄1953)

ΒΔ 638/1971

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 18 ΕΟΠΔ Μίδας, ΕΟΠΔ ΟΑΓ.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά Πρωτότυπα από 1 έως 16.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά Πρωτότυπα από 58 έως 88.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Δ14 Πίνακες Α΄και Β΄Μίδας 614 (Δ/σα Επιτροπή)

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα