Οργάνωση

Μεγαλοπόλεως Αρκαδίας

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Μέλη

Αυτοτελής οπλαρχηγός (α΄κατηγορίας): Ανδρέας Αγγελόπουλος

Περίοδος δράσης

Εμφύλιος

20-11-1946 μέχρι 11-10-1949

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

2/1974, 4/1978

ΒΔ / ΠΔ

Απόφαση ΥΕΘΑ 18/16-1-1979, Φ. 483/16532804/8-12-1978 (Τ. Β΄)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 122 ΕΑΟ Μεγαλοπόλεως Ανδρέας Αγγελόπουλος.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Μεγαλόπολη

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος