Οργάνωση

Κυδωνίας

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Ιωάννης Βελεγράκης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-5-1943 μέχρι 28-5-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

45/1971

ΒΔ / ΠΔ

102/7-2-1972 (ΦΕΚ 28/Α΄/19-02-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 44 ΕΑΟ-ΕΟΕ Κυδωνίας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κυδωνία Χανίων

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη