Οργάνωση

Κισσάμου

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Γεώργιος Ντιγριντής έφεδρος εκ μονίμων λοχαγός

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-1-1942 μέχρι 28-5-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

21/1952 12/1972

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 657/1972

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΝΤΙΓΡΙΝΤΗ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 49 ΕΑΟ-ΕΟΕ Κισσάμου.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 79 ΕΑΟ-ΕΟΕ Κισσάμου Ντιγριντής.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κίσσαμος Χανίων

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη