Οργάνωση

Κέντρον Κατασκοπείας Ηρακλείου

Τύπος

Αρχηγός

Κωνσταντίνος Καστρινογιαννάκης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

12/1941 μέχρι 3-5-1943

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

1/1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ηράκλειο

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη