Οργάνωση

Κεντρικής Ρούμελης

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Αθανάσιος Κούτρας (1-4-1942 μέχρι 24-3-1943), Γεώργιος Ντούρος (1-4-1942 μέχρι 24-3-1943), Γεώργιος Καϊμάρας (1-4-1942 μέχρι 24-3-1943), Ευθύμιος Παπαβασιλείου (1-6-1942 μέχρι 24-3-1943), Ανδρέας Μητάλας (1-5-1942 μέχρι 24-3-1943), Κωνσταντίνος Κοκορέλλης (1-5-1942 μέχρι 24-3-1943), Λουκάς Μαναίος (1-4-1942 μέχρι 24-3-1943), Γεώργιος Καπετζώνης (1-7-1942 μέχρι 24-3-1943), Ευθύμιος Δεδούσης (1-7-1942 μέχρι 24-3-1943)

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-4-1942 μέχρι 24-3-1943

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

1/1970

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 549/1971

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 5/42 ΣΕ & ΕΚΚΑ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πίναξ αναγνωρισθεισών οργανώσεων Εθνικής Αντιστάσεως βάσει ΝΔ 179/1969, ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ, Ιούνιος 1980.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 5 ΕΑΟ 5/42 ΣΕ ΨΑΡΡΟΥ.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 28 5/42 (Συντ. Ευζώνων) Ψαρρός Δ.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 28Α 5/42 ΣΕ Ψαρρός Δ.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 29 ΕΟΕ ΕΚΚΑ.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ρούμελη ( από Δωρίδα, Φωκίδα, Παρνασσό, μέχρι Βοιωτία, όρος Κίρφη)

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα