Οργάνωση

Ηρακλείου Βασιλείου Κωνιού

Τύπος

Αρχηγός

Βασίλειος Κωνιός

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

1941 μέχρι Φεβρουάριος 1948

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

14/1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον φακέλων δικαιολογητικών αναγνωρισθεισών και απορριφθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΕΑΟ Ηρακλείου Βασίλειου Κωνιού.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ηράκλειο

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη