Οργάνωση

Ιονίων Νήσων

Τύπος

ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Θεμιστοκλής Μαρίνος

Μέλη

Υπαρχηγοί: Ιωάννης Λάζαρης, Θεόφιλος Σαρίκας

Περίοδος δράσης

Κατοχή

23-4-1944 μέχρι 30-11-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 213/1971

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πίναξ αναγνωρισθεισών οργανώσεων Εθνικής Αντιστάσεως βάσει ΝΔ 179/1969, ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ, Ιούνιος 1980.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 6 ΕΟΠΔ Θράκης, Δ. Θράκης, Διδυμοτείχου.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 121 ΕΟΠΔ Ζακύνθου (Θ. Σαρίκας).
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 124 Σαρίκα Θ. Αιτωλ/ίας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ζάκυνθος, Ιθάκη, Λευκάδα, Κεφαλονιά

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Επτάνησα