Οργάνωση

Ιωάννη Μπαντουβά

Τύπος

Αρχηγός

Ιωάννης Μπαντουβάς

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

38/1971

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 81 ΕΑΟ ΕΟΕ Εμμ. Μπαντουβά, 82 ΕΑΟ ΕΟΕ Κεντρ. Περιοχής Αποκορώνου Μ. Ξάνθου, Φάκελος 54Β Τζιφάκης, 55 ΕΑΟ ΕΟΕ Μπαντουβά Εμμανουήλ, Φάκελος ΕΑΟ Ιωάννου Μπαντουβά.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κρήτη

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη