Οργάνωση

Ιερή Ταξιαρχία

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Κωνσταντίνος Καζολέας, Χρήστος Κουρουκλής, Νικόλαος Λέρτας, Δημήτριος Μαρινόπουλος, Αλίκη Μπίρη, Αναστάσιος Παναγιωτόπουλος, Λουκάς Πάτρας, Σόλων Σπυράτος, Μαρία Χορς (όλοι-ες 6-1942 έως 12-3-1945)

Περίοδος δράσης

Κατοχή

6-1942 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

52/9-1-1953 45/1971

ΒΔ / ΠΔ

4/2/1953 (ΦΕΚ 44/Α'/03-03-1953)

102/7-2-1972 (ΦΕΚ 28/Α'/19-02-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 34 ΕΟΕ Ιερά Ταξιαρχία.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα