Οργάνωση

Ιεράπετρας Λασιθίου

Τύπος

ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Γεώργιος Χανιωτάκης (1-5-1942 μέχρι 25-5-1944 και 15-8-1944 μέχρι 31-10-1944)

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-5-1942 μέχρι 25-5-1944 και 15-8-1944 μέχρι 31-10-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

27/1971

ΒΔ / ΠΔ

638/5-10-1971 (ΦΕΚ 204/Α΄/20-10-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 43 ΕΟΠΔ Βαφέ Αποκορώνου, ΕΟΠΔ Νεαπόλεως Λασιθίου, ΑΕΑΚ, ΕΟΠΔ Ιεράπετρας, ΕΟΕ Σητείας.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 74 ΤΕΔ, 75 ΕΑΟ ΕΟΕ Αν. Κρήτης Πλεύρη, 76 ΕΑΟ ΕΟΕ Δυτ. Περιοχής Σφακίων, 77 ΕΑΟ ΕΟΕ Δυτ. Περιοχής Σφακίων, 79 ΕΑΟ ΕΟΕ Διλοχία Κεραμείων.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 93 ΕΟΠΔ Ιεράπετρας Γ. Χανιωτάκης.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ιεράπετρα Λασιθίου

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη