Οργάνωση

Γύπαρη Παύλου / Ταξιαρχία Εθνικοφρόνων Ανταρτών / Εθνική Ταξιαρχία Ανταρτών Κρήτης

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Παύλος Γύπαρης εφ. εκ μον. αντισυνταγματάρχης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

1-12-1944 μέχρι 28-5-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

21/1952 13/1976

ΒΔ / ΠΔ

30-9-1952 (ΦΕΚ 316/Α΄/5-11-1952)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον φακέλων δικαιολογητικών αναγνωρισθεισών και απορριφθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969.

Ο φάκελος της οργάνωσης δεν υπάρχει στο Αρχείο Εθνικής Αντίστασης της ΔΕΠΑΘΑ. Υπάρχουν μόνο η περίληψη από την έκθεση δράσης του Γύπαρη στον Φάκελο Περιλήψεις Εκθέσεων Αρχηγών ΕΑΟ, ΕΟΠΔ, ΕΟΕ, ως και τινά στοιχεία άτινα ελήφθησαν υπόψιν υπό του αντ/χου Κολώνια, καθώς και η έκθεση Κολώνια για όλες τις οργανώσεις της Κρήτης.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κρήτη

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη