Οργάνωση

Φιλική Εταιρία Λόρδος Βύρων Νέας Γης

Τύπος

Αρχηγός

Αθανάσιος Γεωργουσόπουλος ή Παπαναξαγόρας ή Παπαγεωργουσόπουλος ιερέας

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

25-5-1941 μέχρι 5-3-1942

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

28/4-10-1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΕΑΣΑΔ, Φιλική Εταιρία, Αρχηγείο Σοφάδων και Παλαμά Φαρσάλων.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Θεσσαλία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Θεσσαλία