Οργάνωση

ΦΕΔΑ (Φιλελεύθερος Εθνικός Δημοκρατικός Αγών)

Τύπος

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Εμμανουήλ Κοθρής, Εμμανουήλ Λουλακάκης, Αλέξανδρος Ιωαννίδης, Δημήτριος Εμμανουήλ, Γεώργιος Παπασταύρου, Κρ. Κρεονόπουλος, Κωνσταντίνος Μεσσαριτάκης, Βασίλειος Χατζηδάκης, Γεώργιος Βογιατζάκης, Αναστάσιος Κολοκυθάς, Κανάρης Παυλόπουλος, Ιωάννης Αργυρόπουλος, Γεώργιος Πάλλας, Σταμάτιος Μόρος

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Εκθέσεις μη αναγνωρισθένων οργανώσεων, Φάκελος 4 Οργανώσεως Φιλελεύθερος Εθνικός Δημοκρατικός Αγών (ΦΕΔΑ).

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα